O společnosti

Společnost Kolařík Hluboš s.r.o. byla založena v roce 1992 za účelem komplexního lesního hospodaření. Předmětem činnosti společnosti je pěstební činnost, těžební činnost, zpracování dřeva a prodej. Společnost se zabývá prodejem kulatiny a dřevařských výrobků. Doplňkovým předmětem činnosti je chov ryb, zemědělství, myslivost a sportovní rybolov.

Naše služby

  • Dřevovýroba - prodáváme kulatinu, řezivo, palivové dříví
  • Sportovní rybolov - provozujeme sportovní rybník Příkop
  • Prodej ryb - prodáváme ryby z vlastních sádek
  • Myslivost - zprostředkování lovu v blízkém okolí obce Pičín

Vyjádření k emailům o vymáhání pohledávek

Dne 13.5.2014 byly náhodným příjemcům doručeny zprávy o vymáhání pohledávek. Tyto zprávy nejsou odesílány naší společností.

K rozesílání těchto zpráv byla zneužita naše doména, kdy zprávy byly odesílány z adresy debt@kolarik-hlubos.cz. Naše společnost se nezabývá vymáháním pohledávek a tyto zprávy jsme neodesílali. Důrazně upozorňujeme, abyste neotvírali obsah zprávy, která obsahuje infikovanou EXE aplikaci (Win32/Injector.BCSO). Pokud se tak již stalo, neprodleně proveďte kontrolu Vašeho počítače antivirovým programem. Pro zamezení přijímaní těchto zpráv v budoucnu, doporučujeme kontaktovat Vašeho administrátora, popřípadě poskytovatele webhostingu, aby zavedl na emailovém serveru kontrolu SPF záznamů. Váš emailový server bude následně kontrolovat skutečnost, zda je emailová zpráva odesílána z autorizovaných serverů platných pro uvedenou doménu odesilatele.

Všem postiženým se omlouváme, ačkoliv chyba není v tomto případě na naši straně.

Ing. Arch. Robin Schinko
jednatel